Transfuziologie

 • Multikomponentní aferetické odběry
 • Plazmaferetické odběry
 • Terapeutické aferézy
 • Deleleukotizace a poolování trombocytů

Perioperační autotransfuze

 • Sběr a zpracování krve při operaci
 • Pooperační sběr krve
 • Autotransfuze

Intervenční radiologie

 • Intravaskulární litotrypse
 • Vaskulární intervence
 • Chemoembolizace

Intervenční kardiologie

 • Intravaskulární litotrypse